Skip to main content
Cramer Case Study Trollhättan

In the deep forests of Trollhättan

A Cramer story from Sweden

"Skogen är framtiden — på flera olika sätt"

I snart hundra år har detta småskaliga skogsbruk i Trollhättan funnits i samma släkt. Idag drivs det med nya metoder, men med gamla värderingar. Med respekt för träden, marken och traditionerna skapas värde som kommer bestå — i flera generationer framöver. Allt tack vare passion, kunskap och nya och hållbara tekniska lösningar och verktyg.