Skip to main content
Cramer Case Study Trollhättan

In the deep forests of Trollhättan

A Cramer story from Sweden

"Skogen är framtiden — på flera olika sätt"

I snart hundra år har detta småskaliga skogsbruk i Trollhättan funnits i samma släkt. Idag drivs det med nya metoder, men med gamla värderingar. Med respekt för träden, marken och traditionerna skapas värde som kommer bestå — i flera generationer framöver. Allt tack vare passion, kunskap och nya och hållbara tekniska lösningar och verktyg.

Cramer 82V Professional 2.5kW Chainsaw

The 82CS25 is our most powerful battery chainsaw for professional use, offering an unrivalled level of power and torque to make the most demanding jobs easy.

Se mer av 82CS25 här
82CS25