Skip to main content

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek a Globe Group és Ön között


A Globe Group örül, hogy érdeklődik termékeink iránt. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási feltételeket, mielőtt használná ezt a webhelyet és annak aloldalait (együtt a "Webhely").

A Webhely használatával Ön elfogadja a Feltételeket (az alábbiakban meghatározottak szerint).

Általános feltételek

Az oldalt a GLOBGRO AB vagy a csoport vállalatai, leányvállalatai vagy fiókirodái (együtt „Globe Group”) teszik közzé és tartják karban. A Webhely Ön általi használatára az Ön és a Globe Group között létrejött, jogilag kötelező erejű megállapodás (a „Szerződés”) hatálya alá tartozik. A Szerződés feltételei a következők (a „Feltételek”). A Webhely használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Feltételeket és az összes kapcsolódó dokumentumot. Fontos, hogy figyelmesen olvassa el őket. Ha nem fogadja el a Feltételeket és az összes kapcsolódó dokumentumot, nem használhatja a Webhelyet.

Titoktartás

A Globe Group adatvédelmi gyakorlatával, valamint a személyes adatok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos információk a Globe Group adatvédelmi szabályzatában találhatók. Ön beleegyezik, hogy adatait és személyes adatait a Globe Group adatvédelmi szabályzatának megfelelően használják fel.

Engedély

A jelen Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően a Globe Group nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott jogot biztosít Önnek a Webhely és az azon található anyagok eléréséhez, használatához és megjelenítéséhez. Ön beleegyezik abba, hogy semmilyen módon nem szakítja meg vagy kísérli meg megszakítani a Webhely működését. A Globe Group felhatalmazza Önt, hogy megtekintse és letöltse a Webhelyen található információkat ("Anyagokat") csak személyes, nem kereskedelmi használatra, kivéve, ha a Globe Group közösségimédia-hírszobájában kifejezetten másként nem szerepel. Ez a felhatalmazás nem az Anyagok és az Anyagok másolatai tulajdonjogának átruházása, és az alábbi korlátozások hatálya alá tartoznak: 1) a letöltött Anyagok minden példányán meg kell őriznie az Anyagokban található összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést; 2) az Anyagokat semmilyen módon nem módosíthatja, illetve nem reprodukálhatja vagy nyilvánosan nem jelenítheti meg, nem adhatja elő, nem terjesztheti, vagy más módon nem használhatja fel vagy közölheti azokat semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra; és 3) nem ruházhatja át az Anyagokat más személynek, kivéve, ha értesíti őket a jelen Feltételekből eredő kötelezettségekről, és beleegyeznek abba, hogy elfogadják azokat. Ön beleegyezik abba, hogy betartja a webhelyen megjelenő további korlátozásokat, mivel azok időről időre frissülhetnek.

Felhasználói garancia

Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Webhelyet a jelen Feltételeknek megfelelően fogja használni, beleértve a jelen Szerződésben foglalt törvényeket és rendelkezéseket, valamint betartja a Webhely minden meglévő és jövőbeli szabályzatát és szabályát. Ön beleegyezik abba, hogy a Webhelyet nem használja a következőkre: (a) spam vagy kéretlen kommunikáció; (b) úgy adja ki magát, mint a Globe Group vagy valaki más, vagy megengedi egy harmadik félnek, hogy önnek adja ki magát; (c) fejléceket hamisít vagy azonosítókat, esetleg más módon manipulálja az Oldalon keresztül továbbított tartalom eredetének álcázása érdekében; (d) hamisan mutatja be egy személlyel vagy szervezettel való kapcsolatát; (e) olyan módon jár el, amely negatívan befolyásolja más felhasználók azon képességét, hogy használják a Webhelyet; (f) olyan tevékenységeket folytat, amelyek sértenének bármely alkalmazandó törvényt, (g) olyan anyagok közzététele vagy továbbítása, amelyek bármilyen módon sértik vagy korlátozzák mások jogait, vagy amelyek jogellenesek, sértőek, rágalmazóak, vulgárisak vagy más módon kifogásolhatóak, vagy termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás vagy megkeresés, vagy (h) személyes adatok gyűjtése vagy tárolása más felhasználókról, kivéve, ha az ilyen felhasználók erre kifejezetten felhatalmazást adnak.

Módosítások

A Globe Group fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse vagy eltávolítsa a jelen Szerződés bármely részét részben vagy egészben. A jelen Megállapodás módosításai a Webhelyen való közzétételükkor lépnek hatályba. A jelen Szerződés bármely módosításának közzététele után a Webhely további használata a változtatások elfogadásának minősül.

Szellemi tulajdonjogok

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a webhelyen található összes szellemi tulajdonjog (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat, a szabadalmakat, a know-how-t, a bizalmas információkat, az adatbázis-jogokat, valamint a bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegyekre és formatervezési mintákra vonatkozó jogokat) a Globe Groupot illeti vagy annak engedélyezőit. A Globe Groupra ruházott szellemi tulajdonjogok használatából eredő összes goodwill és szellemi tulajdonjog a Globe Groupot illeti meg. Ezt a webhelyet, beleértve az összes Anyagot, szerzői jog védi, és a világ szerzői jogi törvényei és szerződéses rendelkezései védik. Ön vállalja, hogy ennek a Webhelynek a használata során betartja az összes szerzői jogi törvényt világszerte, beleértve az összes Anyagot, és megakadályozza az anyagok jogosulatlan másolását. A Globe Group semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot nem biztosít Önnek a szabadalmakra, formatervezési mintákra, védjegyekre, szerzői jogokra vagy üzleti titokra vonatkozó jogszabályok alapján. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Globe Group védjegyében kifejezetten meghatározottaktól eltérően nem használja a Cramer védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási védjegyeket, logókat, domain neveket vagy más megkülönböztető márkajegyeket, és a jelen Feltételek egyike sem jogosítja fel Önt. Felhívjuk figyelmét, hogy minden információt, kéretlen tartalmat, javaslatot, ötletet vagy egyéb beadványt nem tekintünk bizalmasnak és védettnek. Bármilyen információ vagy anyag elküldésével korlátlan, jogdíjmentes, visszavonhatatlan engedélyt ad a Globe Group számára ezen anyagok vagy információk használatára, reprodukálására, megjelenítésére, előadására, módosítására, továbbítására és terjesztésére, valamint elfogadja, hogy a Globe Group szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, amelyet bármilyen célra elküld nekünk.

Szoftver

Bármely szoftver, amely letölthető erről a webhelyről (a „Szoftver”), a Globe Group és/vagy beszállítói jogvédett munkája.

A Szoftver használatát a végfelhasználói licencszerződés feltételei szabályozzák, ha van ilyen, amely a Szoftverhez tartozik vagy azt tartalmazza („Licencszerződés”). Hacsak a Licencszerződés másként nem rendelkezik, a Szoftver kizárólag a végfelhasználók számára elérhető letöltésre. A Szoftvernek a Licencszerződésnek nem megfelelő reprodukálása vagy újraterjesztése polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, TILOS A SZOFTVER MÁSOLÁSA, SOKSZOROSÍTÁSA MÁS SZERVERRE VAGY HELYRE.

THE SOFTWARE IS WARRANTED, IF AT ALL, ONLY ACCORDING TO THE TERMS OF THE LICENSE AGREEMENT. EXCEPT AS WARRANTED IN THE LICENSE AGREEMENT, GLOBE GROUP HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT.

Harmadik fél webhelyei

Az Ön kényelme érdekében a Webhely tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek által birtokolt, közzétett és fenntartott internetes oldalakra. A Globe Group nem vállalja, hogy figyelemmel kíséri vagy felülvizsgálja az ilyen harmadik felek webhelyeinek tartalmát, és a Globe Group nem felelős az ilyen harmadik felek webhelyeinek pontosságáért vagy megbízhatóságáért.

Külső hivatkozások az oldalra

A Webhelyre mutató összes linket a Globe Groupnak írásban jóvá kell hagynia, kivéve, hogy a Globe Group beleegyezik az olyan linkekbe, amelyekben: (i) a hivatkozás csak szöveges hivatkozás, amely csak a „Globe Group” nevet tartalmazza, és nem tartalmaz semmilyen Globe-ot, a csoport vagy annak licencadójának védett védjegyei; (ii) a hivatkozás csak a www.cramertools.com oldalra mutat, mélyebb oldalakra nem; (iii) a hivatkozás, amikor a felhasználó aktiválja, az oldalt teljes képernyőn jeleníti meg egy teljesen működőképes és navigálható böngészőablakban, nem pedig a hivatkozott webhely „keretében”; és (iv) a link megjelenése, pozíciója és egyéb vonatkozásai nem kelthetik azt a hamis látszatot, hogy egy entitás vagy tevékenységei vagy termékei a Globe Grouphoz kapcsolódnak, vagy azt szponzorálják, és nem lehet olyan, hogy károsítsa vagy felhigítsa a kapcsolódó goodwillt a Globe Group vagy leányvállalatainak neve és védjegyei. A Globe Group fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor visszavonja ezt a linkelési hozzájárulást.

A vélelmezett jótállás kizárása

Noha ügyeltünk az ezen az oldalon található információk pontosságának és folyamatos elérhetőségének biztosítására, a Globe Group ezért nem vállal felelősséget.

AZ ANYAGOK PONTATLANSÁGOKAT ÉS TYPOGRÁFIAI HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK. A GLOBE GROUP NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ANYAGOK PONTOSSÁGÁÉRT VAGY TELJESSÉGÉÉRT, VAGY A OLDALON KERESZTÜL MEGJELENÍTETT VAGY TERJESZTETT TANÁCSOKÉRT, VÉLEMÉNYEKÉRT, NYILATKOZATÉRT VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT. ÖN ELISMERI, HOGY BÁRMELY ILYEN VÉLEMÉNYRE, TANÁCSRA, NYILATKOZATRA, MEMORANDUMRA VAGY INFORMÁCIÓJÁRA VALÓ BÁRMELY HASZNÁLAT AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. MINDEN TARTALOM „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ”, ÚGY VAN. A GLOBE GROUP KIFEJEZETTEN ELUTASÍT BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BIZTOSÍTÁSI GARANCIÁT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA VAGY BIZONYOS CÉLRA VONATKOZÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, NEM AZ ALKALMAZÁSBAN . A GLOBE GROUP NEM VÁLLAL SEM GARANCIÁT, SEM SEMMILYEN NYILATKOZATOT EZEN WEBOLDAL BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓAN. ÖN ELISMERI, HOGY BÁRMILYEN ELKÜLDÖTT INFORMÁCIÓ ELFOGADHATÓ. A GLOBE GROUP NEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBOLDAL VAGY AZ EZT AZ OLDALT ELÉRHETŐ SZERVEREK VAGY A GREENWORKS ÁLTAL KÜLDÖTT ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ VÍRUSOKTÓL VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁROS ELEMEKTŐL MENTESEK. MINDEN ILYEN NYILATKOZAT, GARANCIA ÉS FELTÉTEL KI VAN  ZÁRVA, KIVÉVE, AMENNYIBEN A TÖRVÉNY TILTJA EZEKET. A VÉLELMEZETT GARANCIA EZEN KIZÁRÁSA BÁRMELY HARMADIK FÉLRE IS ÉRVÉNYES.

A webhelyen közzétett információk hivatkozásokat vagy kereszthivatkozásokat tartalmazhatnak a Globe Group termékeire, szolgáltatásaira stb., amelyeket az Ön országában nem jelentettek be vagy nem elérhetők. Az ilyen információk pontossága nem garantálható, különösen azért, mert ezek az információk változhatnak, különleges követelmények vagy elérhetőség esetén változhatnak, és az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Globe Group ilyen termékeket, szolgáltatásokat stb. szándékozik bejelenteni az Ön országában. A Globe Group fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítson, hozzáadjon és/vagy visszavonjon bármely terméket, szolgáltatást stb.

Korlátolt felelősség

IN NO EVENT SHALL GLOBE GROUP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, CONTRACT, REVENUE, DATA, INFORMATION OR BUSINESS INTERRUPTION) RESULTING FROM, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF, OR INABILITY TO USE THIS SITE OR THE CONTENT OR OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESE TERMS, EVEN IF GLOBE GROUP HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ADDITION TO THE TERMS SET FORTH HEREIN, IN NO EVENT SHALL GLOBE GROUP BE LIABLE FOR ANY ERRORS, INACCURACIES, OMISSIONS OR OTHER DEFECTS OR UNTIMELINESS OR UNAUTHENTICITY OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS SITE. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL ALSO APPLY IN REGARDS TO ANY THIRD PARTY SITE.

Irányadó jog és vitarendezés

Ezt az oldalt a GLOBE GROUP kezeli, üzemelteti és adminisztrálja a svédországi irodáiból. A GLOBE GROUP nem állítja, hogy az ezen az oldalon található anyagok megfelelőek vagy elérhetőek Svédországon kívüli más helyeken történő használatra. Tilos az oldal elérése olyan területekről, ahol a webhely tartalma illegális. Ha Svédországon kívülről lép fel erre az oldalra, Ön a felelős a helyi törvények betartásáért. Erre a megállapodásra a Svéd Királyság törvényei az irányadók, anélkül, hogy érvényre juttatnák a kollíziós rendelkezéseket. Első fokon a Stockholmi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal a jelen Megállapodásból eredő vitákban.

Jelen Adatvédelmi szabályzat 2018. január 26-án frissült.