Bensin vs. Batteri

Det betaler seg raskt å velge et Cramer batteriprodukt

Mye har forandret seg innen batteriteknologien de siste ti årene, det samme har fordelene for deg. På samme måte som den glødelampen i forrige århundre utkonkurrerte parafinlampen, ser vi nå at verktøy basert på fornybar energi og batteriteknologi i stadig større grad utkonkurrerer tradisjonelt verktøy. Som et resultat av dette er vi lidenskapelig opptatt av å endre bensindrevne produkter til batteridrevne produkter, uten at det skal gå på bekostning av ytelsen.

Kostnadsforskjellene mellom bensin og batteri illustrert

I eksempelet over har vi sammenlignet kostnadene for to hekksakser, begge med samme skjæreegenskaper, ytelse og levetid. For å tydeliggjøre det enda mer, har vi satt opp et regnestykke som viser at Cramer hekksaksen betaler seg selv etter kun 90 timers bruk. 

sdfsdfsdf

* Tilleggskostnader for tennplugger, luftfilter, drivstoffilter, forgasserinnstillinger osv. vil øke de totale kostnadene betraktelig.

** For å kunne jobbe uavbrutt trenger du to batterier. Med et fulladet 3,0 Ah batteri eller en full 0,5 liter tank, kan man oppnå en brukstid tilsvarende 60 minutter. Ytelsen er sammenlignbar, selv om kraft/vekt-forholdet er bedre med Cramer 82V trådløse hekksaks.

Merk: Alle priser er estimert europeisk gjennomsnitt.

Break-even calculation

Further reading

lawn mower